Sentry
300

Najnapredniji i najprecizniji čitač

FLUORESCENTNE POLARIZACIJE

SINGLE TUBE READER
Accepts 10x75 and 12x75
borosilicate glass test tubes

STANDALONE OPERATION
Includes 32-bit microprocessor
controlled internal computer

INTERNAL BATTERY
Includes 2700 mAh internal battery
for long time
independent operation

SINGLE WAVELENGHT
Standard equipment
includes fluoresceine filter set (485/535 nm)

JEDNOCEVNI ČITAČ

Prihvata borosilikatne epruvete za testiranje dimenzija 10x75 i 12x75

SAMOSTALNA OPERACIJA
Uključuje 32-bitni interni računar koji kontroliše mikroprocesor

INTERNA BATERIJA
   
Uključuje internu bateriju od 2700 mAh za dug i nezavisan rad

JEDNA TALASNA DUŽINA

Standardna oprema uključuje set fluoresceinskih filtera (485/535 nm)

PRENOSIV

Sentry 300 je prenosivi instrument fluorescentne polarizacije pogodan za upotrebu na licu mesta i u laboratoriji. Sentry 300 može da radi na internoj bateriji ili bilo kom drugom USB izvoru napajanja (npr. punjač za telefon, punjač za automobil ili računar).

BRZ

Instrument Sentry 300 je brz i precizan. Vreme potrebno za očitavanje je obično ~1,5 sekundi. Svi parametri za čitanje su softverski podesivi.

KOMPJUTERSKA KONTROLA

Instrument radi nezavisno preko ugrađenog ekrana i tastature, ali se takođe može kontrolisati direktno sa računara preko poznatog Microsoft® Excel® korisničkog interfejsa. Podaci se prenose i izračunavaju direktno u Excel® softveru.

KOMPJUTERSKA

KONTROLA

Sentry 300 uređajem se može upravljati pomoću računara kada je isti povezan na USB. Za upravljanje instrumentom se koristi Microsoft® Excel® Add-In (SentryTools™) kojim se kontrolišu očitavanja instrumenta. Očitavanja su automatski postavljena u ćelije Excel® sheet-a, a novodobijeni rezultati se automatski obrađuju.

 

POTPUNO JEDNOSTAVNO!


Napravite sopstvene šablone ili koristite šablone koje koristi SentryTools™ Add-in!

Tehničke

Informacije

Sentry 300

ie4GbsRg

Jednocevni čitač fluorescentne polarizacije

Dimenzije: 12 x 17 x 10cm
Težina: 1kg
Dimenzije kutije: 38 x 32 x 18cm

Sentry 300 Instrument
Micro USB Cable
SentryToolsTM USB Memory Stick

Single 5mm LED

485/20 nm

535/25 nm

2000 čitanja

Li-Ion 1.5V