Brucella FPA

Najbrži i najjednostavniji test za brucelozu na svetu!

Brucella FPA je test izbora najvećih uspešnih kampanja iskorenjivanja bruceloze u svetu.

Brucella FPA

Najbrži i najjednostavniji test za brucelozu na svetu!

Brucella FPA je test izbora najvećih uspešnih kampanja iskorenjivanja bruceloze u svetu.

Osnovne

Informacije

BRUCELLA FPA je semi-kvantitativni test koji koristi tehnologiju fluorescentne polarizacije. Namenjen je za određivanje prisustva antitela u uzorcima seruma, plazme ili mleka protiv bakterija iz roda Brucella koje rastu u vidu glatkih kolonija (B. melitensis, B. abortus i B. suis). Dijagnostički test koristi O-polisaharid antigen (OPS) ekstrahovan iz B. melitensis i B. abortus, konjugovan fluoresceinom. Prisustvo antitela na OPS ukazuje na aktuelnu ili nedavnu infekciju Brucelom. Analiza traje samo nekoliko minuta i test se može izvoditi na terenu ili u laboratoriji. U okruženju u kom je potrebno testirati veliki broj uzoraka, može se obraditi na hiljade uzoraka dnevno uz minimalno ulaganje u infrastrukturu.

OPS test

Trajanje testa 5 minuta

Test za više vrsta

Test izbora za vakcinisane životinje

POREĐENJE

SA DRUGIM TEHNOLOGIJAMA

Brucella FPA je zasnovana na interakciji specifičnih antitela i OPS dela molekula lipopolisaharida (LPS). Nasuprot tome, u osnovi RBT, ELISA i većine cELISA testova je reakcija specifičnih antitela na celoviti LPS uključujući Lipid A i jezgro oligosaharida. Različitost imunološkog odgovora na OPS vs. LPS nam omogućava da korišćenjem Brucella FPA testa razlikujemo životinje koje su bile zaražene terenskim sojevima ili su vakcinisane u odnosu na životinje koje su uspele da se izbore sa infekcijom.

SPREMNI ZA BORBU PROTIV BRUCELOZE? NAPRAVITE PRVI KORAK SADA!

Test izbora za vakcinisane životinje

Postoji velika kontroverza u vezi sa sposobnošću određenih tehnologija da razlikuju vakcinisane od Brucelom zaraženih životinja. Međutim, životinje se mogu zaraziti i samom vakcinom. Stoga, umesto da govorimo o tehnologiji koja može da napravi razliku između vakcinisanih i zaraženih životinja terenskim sojevima, trebalo bi da razgovaramo o tehnologiji koja može da identifikuje životinje koje su zaražene od onih kod kojih je infekcija aktivna ili koje se uspešno bore sa infekcijom. Starija verzija O.I.E. Priručnika za dijagnostičke testove i vakcine tvrdi da se cELISA test može koristiti u tu svrhu, međutim predmetna tvrdnja je napisana dvosmisleno i u suštini nije tačna. U nekim radovima FPA se pominje kao test koji može razlikovati vakcinisane od zaraženih životinja. Međutim, na primeru jedne životinje, i ova tvrdnja takođe nije tačna. FPA može, međutim, da otkrije kratkotrajni imunološki odgovor na OPS, koji je u korelaciji sa ozbiljnošću infekcije. Kada se primeni na populaciju životinja, FPA može da utvrdi da li je vakcina pravilno primenjena i koje životinje predstavljaju rizik.

Brucella FPA

Učinak u različitim situacijama

Slede dijagrami distribucije frekvencije rezultata FPA sa različitih farmi. X osa predstavlja rezultate testa, a Y osa predstavlja broj životinja koje su pokazale određeni rezultat.

Grafikon 1 - Negativna populacija

Grafikon 1 pokazuje da u negativnoj populaciji, vakcinisanoj vakcinom RB51 nema reaktora. Rezultati su vrlo jasni i nedvosmisleni.

Milioni testova su obavljeni na životinjama u sličnim uslovima gde Brucella FPA dosledno pokazuje maksimalnu specifičnost.

Grafikon 2 - Uspešna vakcinacija

Grafikon 2 prikazuje rezultate sa farme koja je uspešno vakcinisana vakcinom Soj 19. Neke životinje pokazuju srednje pozitivan signal, ali nema visoko pozitivnih životinja. Srednje pozitivne životinje imaju poteškoća u borbi sa infekcijom i treba ih smatrati rizikom za populaciju i tretirati ih odvojeno ili ukloniti. Često testiranje stada će na kraju dovesti do potpunog uklanjanja infekcije izazvane vakcinom i uspešne imunizacije.

Grafikon 3 - Neuspešna vakcinacija

Grafikon 3 prikazuje rezultate vakcinacije protiv A19 primenjene u negativnoj populaciji. Vakcinacija je dovela do toga da se mnoge životinje zaraze vakcinalnim sojem. U ovom slučaju je sprovedeno previše vakcinacija, posebno na odrasloj populaciji. Ako se vakcinacija ne prati testiranjem, postoji visok rizik od razvoja spore epidemije bruceloze izazvane vakcinom. Obeležje ove situacije je izbijanje bruceloze kod ljudi.

Grafikon 4 - Pozitivna nevakcinisana populacija

Grafikon 4 prikazuje rezultate sa nevakcinisane, inficirane farme. Tipično, mnoge životinje pokazuju visoko pozitivne rezultate: svi uzorci iznad vrednosti od 20 delta mP su istinski pozitivni.

PERFORMANSE

Postoje brojni izveštaji o diskusijama u vezi sa specifičnošću i osetljivošću Brucella FPA testa. Prikazane tabele prikazuju rezultate naših sopstvenih studija na setovima pozitivnih, odnosno uzoraka poreklom iz negativne populacije. Utvrđena specifičnost Brucella FPA testa je preko 99%.U najnovijem USDA izveštaju u vezi sa specifičnosti određenog sistema testiranja, prezentovanom na Annual Meeting of the United States Animal Health Association 2017. godine, navedena je specifičnost istog od 99.994%. Ovaj sistem obuhvata automatizovanu RBT pretragu i FPA potvrdno testiranje. Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

Uzorci seruma goveda (B1001)
Pravi status
Pozitivan Negativan
Rezultati testa Pozitivan 205 1
Negativan 2 1009
Senzitivnost 99% Specifičnost 99.9%
Uzorci seruma ovaca (B1002)
Pravi status
Pozitivan Negativan
Rezultati testa Pozitivan 86 0
Negativan 0 597
Senzitivnost
100%
Specifičnost
100%
Uzorci seruma goveda (B1002)
True status
Pozitivan Negativan
Rezultati testa Pozitivan 105 0
Negativan 0 92
Senzitivnost
100%
Specifičnost
100%

NARUČIVANJE

INFORMACIJE

Komercijalno ime
Brucella FPA
Tehnologija
Test Fluorescentne Polarizacije
AntigenBrucella abortus OPS
AnalitIg sve klase
VrsteGoveda, bizoni, bivoli, jeleni
UzorciSerum, plazma i pojedinačni uzorci mleka
Informacije za naručivanje

B1001- 250 (kit od 250 testova)

B1001- 1000 (kit od 1000 testova)

B1001

Verzija originalnog Diachemix® Brucella FPA testa, sa uputstvima koja omogućavaju upotrebu proizvoda sa uzorcima poreklom od različitih vrsta životinja i za tri vrste uzoraka.

Preporučuje se za ispitivanje goveda.

Testiranje mleka zahteva upotrebu ClearMilk™ pufera, šifra proizvoda C1001.

Komercijalno ime
Brucella FPA II
Tehnologija
Test Fluorescentne Polarizacije
AntigenBrucella abortus (A) i
Brucella melitensis (M) OPS
AnalitIg sve klase
VrsteSve životinje, uključujući i morske sisare
UzorciPojedinačni uzorci seruma i mleka
Informacije za naručivanje

B1002- 250 (kit od 250 testova)

B1002- 1000 (kit od 1000 testova)

B1002

Ovaj proizvod je nova verzija originalnog Brucella FPA test kita. Tri komponente, Pozitivna kontrola, Negativna kontrola i Tracer, ostale su nepromenjene u odnosu na originalni Diachemix® Brucella FPA (B1001). Nova formulacija rastvarača za uzorke obezbeđuje dobijanje konzistentnijih podataka za negativnu populaciju životinja usled nižih vrednosti background-a i interferencije uzoraka. Ovaj kit sadrži mešavinu A i M Tracer-a, koja se koristi za ispitivanje različitih vrsta/ dve vrste uzoraka, a na prisustvo antitela protiv B. melitensis i B. abortus.

Testiranje mleka zahteva upotrebu ClearMilk™ pufera, šifra proizvoda C1001.

Komercijalno ime
Brucella FPA Medical
Tehnologija
Test Fluorescentne Polarizacije
AntigenBrucella abortus (A) i
Brucella melitensis (M) OPS
AnalitIg sve klase
VrsteLjudi
UzorciPojedinačni uzorci seruma
Informacije za naručivanje
B1003-250 (kit od 250 testova)
B1003

Proizvod koristi tehnologiju fluorescentne polarizacije i dizajniran je da odredi prisustvo antitela u serumu pacijenata na vrste iz roda Brucella koje stvaraju glatke kolonije (B. melitensis, B. abortus i B. suis – Rev. sci. tech., OIE 1982).

Prisustvo antitela ukazuje na prethodnu infekciju Brucelom.

Komercijalno ime
Brucella FPA Milk
Tehnologija
Test Fluorescentne Polarizacije
AntigenBrucella abortus (A) i
Brucella melitensis (M) OPS
AnalitIg sve klase
VrsteGoveda
UzorciPojedinačni i zbirni uzorci mleka
Informacije za naručivanje
B1004- 250 (kit od 250 testova)
B1004

Ovaj proizvod je kvalitativni test koji koristi tehnologiju fluorescentne polarizacije dizajniran da odredi prisustvo antitela u pojedinačnim ili zbirnim uzorcima mleka, na vrste iz roda Brucella koje proizvode glatke kolonije (B. melitensis, B. abortus i B. suis – Rev. sci. tech., OIE 1982). Koristi se za manje farme za brzu procenu statusa stada. Test se može izvoditi na terenu.

Prisustvo antitela ukazuje na trenutnu ili nedavnu infekciju Brucelom.