P4 FPA

Test za progesteron u mleku krava

Smanjenje broja “otvorenih dana” kod krava

Pomoć pri otkrivanju tihih estrusa

Otkrivanje patoloških stanja

milk progesteron

P4 FPA

Test za progesteron u mleku krava

Smanjenje broja “otvorenih dana” kod krava

Pomoć pri otkrivanju tihih estrusa

Otkrivanje patoloških stanja

milk progesteron

Šta je

P4 FPA?

P4 FPA je semi-kvantitativni dijagnostički test zasnovan na tehnologiji Fluorescentne Polarizacije (FP). Koristi se za određivanje nivoa progesterona u uzorcima mleka krava. P4 FPA je jednostavan, brz i pouzdan test.

Za razliku od drugih tehnologija, P4 FPA je homogen test koji se sprovodi u prisustvu alkohola. Ovo čini test lakim za izvođenje, doslednim i tačnim.

P4 FPA je kvantitativni dijagnostički test

  • Otkrivanje proestrusa (’’otvorenih krava’’) 19-21. dana ciklusa.
  • Otkrivanje neregularnih estrusnih ciklusa
  • Otkrivanje patoloških stanja žutog tela i folikula (insuficijencija, luteinske ili folikularne ciste, izostanak ciklusa, perzistentno žuto telo i slično)
  • Pomoćni metod kod sinhronizacije estrusa

P4 FPA je kvantitativni dijagnostički test

 • Otkrivanje proestrusa (’’otvorenih krava’’) 19-21. dana ciklusa.
 • Otkrivanje neregularnih estrusnih ciklusa
 • Otkrivanje patoloških stanja žutog tela i folikula (insuficijencija, luteinske ili folikularne ciste, izostanak ciklusa, perzistentno žuto telo i slično)
 • Pomoćni metod kod sinhronizacije estrusa

Performanse

U grafiku na X-osi su predstavljeni dani nakon veštačkog osemenjavanja. Rezultati testa su izraženi na Y-osi u ΔmP jedinicama. Granična vrednost iznosi 35 ΔmP. Krave sa rezultatima nižim od 35 ΔmP, u momentu testiranja imaju niži nivo progesterona i smatraju se otvorenim. Može se primetiti da je moguće identifikovati otvorene krave već od 18. dana nakon osemenjavanja. Evidentno je da su kod nekih steonih krava prisutni znaci estrusa. Specifičnost P4 FPA testa iznosi 100% . Nisu detektovane steone krave kao otvorene.

Podaci u ovom izveštaju nesumnjivo demonstriraju superiorne analitičke i dijagnostičke performanse P4 FPA testa razvijenog od strane kompanije Ellie LLC. Specifičnost od 100% je kritična u preveniranju potencijalnog opasnog ponavljanja postupka veštačkog osemenjavanja kod već steonih krava. Krave u preestrusu i krave kod kojih je prisutan tihi estrus su takođe efikasno identifikovane. U visoko kontrolisanim uslovima (npr. primena protokola sinhronizacije), primenom testa je demonstrirana visoka specifičnost i senzitivnost. Očekujemo da performanse testa koje omogućavaju ranu detekciju otvorenih krava doprinesu finansijskoj dobiti kompanije.

 

Molimo kliknite na link i pročitajte naše ETN (Ellie Technical Note).

 

Naručivanje

Informacije

Cattle Milk Progesterone Test Kit, FPA

Komercijalno ime
P4 FPA
TehnologijaFluorescentna Polarizacija
AnalitProgesteron
VrsteGoveda, bizoni, bivoli, jeleni
UzorciMleko
Tip detekcije
Semi – kvantitativni
Informacije za naručivanje

P1001-250 (kit od 250 testova)

P1001-1000 (kit od 1000 testova)

P1001

Semi-kvantitativni test za detekciju progesterona (P4) u uzorcima mleka krava. P4 FPA se u potpunosti odvija u tečnoj fazi, bez vezivanja za plastiku ili papir, bez ispiranja i u prisustvu alkohola koji potpomaže izdvajanje P4 iz mleka. Test zahteva korišćenje FP instrumenta. Test se može raditi u terenskim uslovima ili laboratoriji. P4 FPA je zasnovan na tehnologiji razvijenoj od strane Ellie LLC.