BRUCELLA OPS iELISA

Najprimenjiviji ELISA kit za brucelozu goveda na svetu

PRVI ELISA KIT KOJI KORISTI ISTI ANTIGEN KAO FPA

BRUCELLA OPS iELISA

Najprimenjiviji ELISA kit za brucelozu goveda na svetu

PRVI ELISA KIT KOJI KORISTI ISTI ANTIGEN KAO FPA

Osnovne

Informacije

Brucella OPS iELISA je kvalitativni test kit baziran na indirektnoj ELISA tehnologiji. Ploče su obložene sa B. abortus O-polisaharidom (OPS), istim antigenom koji se koristi u Brucella FPA (kataloški broj B1001).

  • PRVI ELISA KIT KOJI KORISTI ISTI ANTIGEN KAO I FPA
  • NAMENJEN JE ZA TESTIRANJE POJEDINAČNIH ILI ZBIRNIH UZORAKA SERUMA I MLEKA

Ovaj test se može koristiti za praćenje nivoa antitela u mleku prilikom izvoza/uvoza životinja, kao potvrdni test ili test pretrage u područjima sa vakcinisanim i nevakcinisanim životnjama. Kao dopunski test u kampanjama masovnog testiranja zasnovanog na upotrebi Brucella FPA doprinosi povećanju efikasnosti testiranja.

Brucella OPS iELISA je robustan, veoma osetljiv i veoma specifičan test. Mogućnost testiranja zbirnog mleka i visoka osetljivost kod testiranja životinja u negativnoj populaciji pospešuju performanse testiranja zasnovane na upotrebi Brucella FPA.

Performanse

Uzorci seruma goveda
Pravi status
Pozitivan Negativan
Rezultati testa Pozitivan 204 6
Negativan 0 1448
Senzitivnost
100%
Specifičnost
99.6%

Rezultati prikazani u tabeli predstavljaju našu sopstvenu validaciju na uzorcima goveda definisanim u kulturi.

 

– Specifičnost Brucella OPS iELISA testa za pojedinačne uzorke mleka je 99,2%

– Specifičnost Brucella OPS iELISA testa za zbirne uzorke mleka je 100%

– Specifičnost Brucella OPS iELISA testa za životinje vakcinisane RB 51 vakcinom je 100%

Kontaktirajte nas za više detalja.

Informacije za naručivanje

Brucella Abortus Antibody test Kit, iELISA OPS

Komercijalno ime
Brucella OPS iELISA Cattle
TehnologijaIndirektna ELISA
AntigenB. abortus O-polisaharid
AnalitIgG
VrsteGoveda
UzorciSerum, mleko
Informacije za naručivanje
B1110- kit sa 2 ploče i kit sa 5 ploča
B1110

Ovaj test koristi isti antigen kao Brucella FPA. Izmerene vrednosti na OPS iELISA pokazuju relativnu korelaciju sa rezultatima dobijenim na FPA.

 

Ovaj test je u potpunosti usklađen sa svim važećim propisima EU (EU Direktiva Saveta 64/432/EEC, Aneks C). Preporučuje se u svrhu iskorenjivanja i u kontrolne svrhe, naročito kada se koriste uzorci mleka.

Komercijalno ime
Brucella OPS iELISA Sheep & Goats
TehnologijaIndirektna ELISA
AntigenB. abortus O-polisaharid
AnalitIgG
VrsteKoze i ovce
UzorciPojedinačni i zbirni uzorci seruma
Informacije za naručivanje
B1113- kit sa 2 ploče i kit sa 5 ploča
B1113

ELISA test nove generacije koji koristi isti antigen kao Brucella FPA. Pokazuje veću specifičnost i osetljivost od klasične iELISA zasnovane na LPS. Može da testira pojedinačne ili zbirne uzorke seruma ili mleka i preporučuje se za testiranje vakcinisane populacije, izvoz/uvoz i mnoge druge namene.

Komercijalno ime
Brucella OPS iELISA Swine
TehnologijaIndirektna ELISA
AntigenB. abortus O-polisaharid
AnalitIgG
VrsteSvinje
UzorciPojedinačni i zbirni uzorci seruma
Informacije za naručivanje
B1115- kit sa 2 ploče i kit sa 5 ploča
B1115

Novorazvijeni indirektni ELISA kit koji koristi OPS antigen za testiranje uzoraka svinja. OPS antigenska podjedinica pruža superiornu specifičnost i osetljivost. Ovaj test se preporučuje u svakoj situaciji (npr. iskorenjivanje, testiranje tokom kretanja životinja, svrhe izvoza/uvoza, itd.).