SENTRY TUBE READER

KIT ZA KALIBRACIJU

FPCAL kit se koristi za kalibraciju Sentry FP instrumenata. Kit se sastoji od liofilizovanog standarda niske polarizacije, standarda srednje polarizacije i 0,01 M fosfatnog pufera, pH 7,2 za rekonstituciju za standarde.

Naručivanje

Informacije

Komercijalno ime
FP Kit za kalibraciju
KompozicijaLOW standard niske polarizacije
MED  standard srednje polarizacije
0.01M fosfatni pufer
Informacije za naručivanje
FPCAL (Kit za kalibraciju FP za jednokratnu upotrebu)

FPCAL standardi su liofilizovani. Skladištiti na hladnom. Jednom rekonstituisani standardi mogu se koristiti makar dve nedelje ukoliko se čuvaju na sobnoj temperaturi.