TB FPA

KIt za testiranje antitela protiv tuberkuloze goveda zasnovan na tehnologiji FLUORESCENTNE POLARIZACIJE

DETEKCIJA ANERGIČNIH ŽIVOTINJA

BRZO I JEDNOSTAVNO

TEST VISOKOG KAPACITETA

Osnovne

Informacije

TB FPA je kvalitativni test koji koristi tehnologiju FLUORESCENTNE POLARIZACIJE radi utvrđivanja prisustva antitela protiv Mycobacterium bovis u goveđem serumu. Dijagnostički test koristi fluoresceinom obeležen peptid sa istom aminokiselinskom sekvencom epitopa MPB70 Mycobacterium bovis. Najbolji rezultati u otkrivanju reaktora se postižu primenom TB FPA testa dve nedelje nakon sprovedenog kožnog testa.

TB FPA je homogen test u tečnoj fazi koji ne zahteva korake ispiranja. Korišćenjem prenosivog instrumenta za merenje fluorescentne polarizacije, test se može obavljati u laboratorijskim uslovima ili na terenu.

Detekcija anergičnih životinja

Testovi na antitela na tuberkulozu su dizajnirani da otkriju anergične životinje koje su nereaktivne na IFN-gamma testovima, odnosno kožnim probama. 

U cilju potvrđivanja da TB FPA detektuje anergične životinje, testirali smo životinje sa farme za koju je potvrđeno prisustvo tuberkuloze i koja je započela program iskorenjivanja.

Od 100 testiranih životinja, kod tri je potvrđeno prisustvo antitela uz negativan nalaz na IFN-gamma, odnosno kožnom testu.

Životinje su žrtvovane i utvrđeno je prisustvo lezija koje govore o uznapredovaloj bolesti. Prisutne lezije su onesposobile ćelijski imunitet čiji je odgovor izostao, dok je jedini preostali metod detekcije bolesti dokazivanje antitela.

Informacije za naručivanje

Mycobacterium Bovis Antibody Test Kit, FPA

Komercijalno ime
TB FPA
TehnologijaFluorescentna Polarizacija  (FPA)
AntigenFluoresceinom obeležen peptid  MPB70 proteina
AnalitIgG, sve klase
VrsteGoveda
UzorciSerum
Informacije za naručivanje

T1001-250 (kit od 250 testova)

T1001-1000 (kit od 1000 testova)

T1001

Dijagnostički test koristi fluoresceinom obeleženi peptid sa sekvencom aminokiselina epitopnog regiona MPB70 proteina bakterije Mycobacterium bovis. Sekvenca je postojana kod svih pripadanika Mycobacterium tuberculosis kompleksa. Test je dizajniran da detektuje anergične životinje.